Udgivelser

2020, med Tomas Ellegaard: (Artikel i tidsskrift, open access) Nye reproduktionsstrategier i middelklassen? Dansk Pædagogisk Tidsskrift,  nr. 4 (december)Nye reproduktionsstrategier i middelklassen? • Dansk pædagogisk Tidsskrift (dpt.dk)

 

2020: (Artikel i fagblad) Tag de kritiske briller på og få øje på skole-hjem-samarbejdets blinde vinkler. Ledelse I Morgen (Tidsskrift for pædagogisk ledelse), november, tema om skole-hjem-samarbejdet. Artiklen kan fås ved at sende mig en mail på maria@mariaakselvoll.dk

 

2018: (Bog) Samspil mellem skole og hjem. Aarhus Universitetsforlag.

 

2018: (Artikel i tidsskrift, open access) "Så kommer de andre med deres fine retter og så står jeg bare der med den åndssvage pizza" - symbolske grænser imellem forældre i det sociale liv i folkeskolen. Norsk Sosiologisk Tidsskrift, nr. 3., s. 225-241. https://www.idunn.no/norsk_sosiologisk_tidsskrift/2018/03

 

2017: (Ph.D.-præsentation i tidsskrift) Folkeskole, forældre, forskelle - skole-hjem-samarbejde og forældreinvolvering i et klasseperspektiv. Tidsskrift for professionsstudier, nr. 25, s. 104-107. https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/96963/145691

 

2017: (Kapitel i bog) Doing good parenthood through online parental involvement in Danish Schools. I: Sparrman, A., Westerling, A., Lind, J. & Dannesboe, K.I. (eds.): Doing good parenthood: Ideals and practices of parental involvement. Palgrave Macmillan. http://www.springer.com/gp/book/9783319467733

 

2016: Folkeskole, forældre, forskelle. Skole-hjem-samarbejde og forældreinvolvering i et klasseperspektiv. Ph.d.-afhandling v/Institut for Mennesker og teknologi, Roskilde Universitet. https://rucforsk.ruc.dk/ws/portalfiles/portal/59301498

 

2015 (Artikel i tidsskrift): Det digitaliserede skole-hjem-samarbejde i et forældreperspektiv – om forældres forskellige involveringsstrategier på Forældreintra. Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 4 (december).

 

2015 (Indledning i tidsskrift): Krab, J., Dannesboe, K.I., Kryger, N., Akselvoll, M.Ø., Øster, B. & Schmidt, M.C.S. (2015): Redaktionel indledning, Tema: Institution og familie – Intensiveret samarbejde og forskydninger af ansvar. Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 4 (december).

 

2014 (Medvirket i rapport): Røn Larsen, M. (red.), Akselvoll, M.Ø., Jartoft, V., Knudsen, H., Kousholt, D. & Raith, J.K. (2014): Forældresamarbejde og inklusion. Afdækning af et vidensfelt i bevægelse. Rapport fra Undervisningsministeriet. https://rucforsk.ruc.dk/ws/portalfiles/portal/55480660/140815_Rapport_om_foraeldresamarbejde_og_inklusion_med_bilag.pdf?fbclid=IwAR16YgR2bJ2dPLCQyFKTIn7vwnLEXnVRVUkUbh_8hPw-ahA9szqF_XPvTpo