Network of Independent Scholars (in) Education

Jeg er medlem af det uafhængige forskernetværk NO!SE.

Vi er selvstændige forskere og konsulenter, der arbejder i et bredt pædagogisk felt, udenfor gængse universitære rammer. Netværket fungerer som et kritisk, forskningsbaseret forum for diskussioner og sparring inden for det pædagogiske praksis- og forskningsfelt; for fælles projekter og aktiviteter, samt for de særlige muligheder og problematikker, der ligger i at være netop 'Independent Scholar', det vil sige en forskerperson, der er uafhængig af en fast institutionstilknytning.

Læs mere på vores hjemmeside og følg os på sociale medier!