"Folkeskole, forældre, forskelle"

"Folkeskole, forældre, forskelle": Det er titlen på min ph.d.-afhandling, der stiller skarpt på forældreperspektivet og på klasseforskelle i skole-hjem-samarbejdet. I afhandlingen viser jeg, hvordan skolens krav om forældreinvolvering i læring og trivsel i stigende grad forudsætter ressourcer, og hvordan de krav giver forskellige forældre forskellige muligheder og begrænsninger for at hjælpe deres barn til at klare sig godt i skolen. Afhandlingen kan downloades under 'Publikationer'.

Men Folkeskole, forældre, forskelle er samtidig nøgleord for de forskningsområder, jeg som familiesociolog er optaget af og beskæftiger mig med, nemlig skole-hjem-forskning, forældreskabsforskning og klasseforskning Jeg kombinerer viden og perspektiver fra alle tre forskningstraditioner, til at udforske samspillet mellem skole og hjem og til at udforske social ulighed.

Når der i folkeskolen 'skrues op' for relationen mellem skole og hjem, som vi ser det i disse år, er vi nødt til at interessere os mere for, hvad det er for nogle forældre, som skolen byder op til dans; hvad det er for nogle familieliv, som skolen skal passes ind i. Men ikke mindst: hvordan både familieliv og forældreskab gøres forskelligt i forskellige sociale lag,. Vi må med andre ord have blik for de forskelle, der har betydning for, hvem der reelt har mulighederne for at være de 'gode, involverede forældre' i folkeskolen.