Foredrag

Jeg holder foredrag om samspillet mellem skolen og forskellige forældre, og om nutidens idealer for godt forældreskab. Her fortæller jeg om min egen forskning inden for området og præsenterer jer samtidig for andres - dansk såvel som international - forskning om forældreskab, forældreinvolvering og klasseforskelle.

Det er ikke foredrag, hvor jeg giver opskriften på, hvordan vi får mere og bedre skole-hjem-samarbejde, eller hvordan vi fx kan få alle forældre til at tjekke den digitale kommunikation oftere.

Det er derimod foredrag, hvor I kan blive klogere på, hvordan skole-hjem-samarbejdet opleves og håndteres fra forældres forskellige ståsteder, og hvad det er ved de måder, folkeskolen praktiserer samarbejdet på - eksempelvis digitaliseringen af kommunikationen -  som giver ulige muligheder for forældre, og i sidste ende for børn.

Og det er foredrag, som gennem at præsentere mange konkrete empiriske eksempler fra mit feltarbejde, skærper jeres fokus på de ofte usynlige og hverdagslige mekanismer i samarbejdet, der producerer og opretholder social ulighed. Måske får I endda en ny måde at tænke skole-hjem-samarbejde på?

Et foredrag kan tilpasses og i større eller mindre grad fx tematisere enten skole-hjem-samarbejdets krav til forældre, det digitale skole-hjem-samarbejdet, idealet om det involverede forældreskab eller klasseforskelle i forældreskab, alt efter hvor interessen ligger.