Foredrag/konsulent

Jeg holder pt. to forskellige slags foredrag:

Det ene foredrag tager afsæt i min bog om Det grænseløse forældreskab og zoomer ind på om tidens ideal for 'det gode' forældreskab.

I foredraget viser jeg, hvordan der i dag stilles historisk høje krav til 'den gode forælder', fra både statens og markedets side, og hvordan samfundet er blevet 'besat' af det gode forældreskab og den 'rigtige' måde at opdrage og at være familie på.

Jeg inddrager bl.a. international sociologisk forældreskabsforskning, psykologiske studier af forældres mentale trivsel, min egen forskning af forældreinvolvering i skolen, observationer af 'forældreindustrien', samt fundene fra ny en undersøgelse, jeg har foretaget blandt danske forældre.

Foredraget giver et kritisk sociologisk blik på tidens forældreskab, ikke mindst ved at rette lyskeglen mod dets høje pris - og forsøger også at bidrage med fakta og argumenter, der taler for en ny og bedre fortælling om 'det gode' forældreskab.

Det andet foredrag jeg holder handler om forældreinvolvering i trivselsarbejdet i skolen. Her tager jeg afsæt i min ph.d.-forskning på området, såvel som den undersøgelse, jeg lavede til Det grænseløse forældreskab og de efterfølgende debatter og forældrereaktioner, som bogen har sat i gang.

Her zoomer jeg ind på, hvordan det at skulle leve op til skolens krav om organisering af, og deltagelse i, sociale aktiviteter i og udenfor skolen, opleves og håndteres af forskellige forældre. Og hvilke ressourcer det reelt forudsætter at deltage i trivselsarbejdet. Gennem helt konkrete eksempler og forældrecitater viser jeg, at ikke bare ser dagens trivselsarbejde i skolen ud til at reproducere og måske endda forstærke de sociale forskelle i en klasse; det skaber også hierarki i forældregruppen, og i nogle tilfælde problemer for forældrene. 

Foredraget er inddragende med refleksionsspørgsmål undervejs og sammen undersøger vi, hvordan den dominerende skabelon for trivselsarbejdet kan gentænkes, så der både tages mere hensyn til social ulilghed og til forældres egne ønsker mere generelt.

Jeg bistår også i forskellige sammenhænge med sociologisk konsulentbistand om tidens forældreskab og dets udfordringer for forældre og fagprofessionelle, samt om forældreperspektivet på statslige indsatser rettet mod forældre/familier, eksempelvis skole-hjem-samarbejdet.

Send mig en mail på maria@mariaakselvoll.dk, hvis du vil vide mere og/eller er interesseret i et foredrag/konsulentbistand.