Aula og det digitale skole-hjem-samarbejde

Jeg samarbejder med kommunernes IT-fællesskab, Kombit, om udvklingen og implementeringen af den nye samarbejdsplatform Aula, i både skoler og dagtilbud. I det samarbejde er min forskning om forældreperspektivet på det digitale skole-hjem-samarbejde og hvad digitaliseringen gør ved kommunikationen mellem lærere og forældre, blevet bragt i spil, både som afsæt for at starte drøftelser om, hvordan Aula egentlig skal anvendes i forældresamarbejdet og som inspiration for forskellige materialer, der har til hensigt at understøtte disse drøftelser.

Bl.a. har vi lavet slides med refleksionsspørgsmål, som kan anvendes af skoleledere og lærere til at komme i gang med at lave en anvendelsesstrategi for den digitale kommunikation med forældrene. Disse slides hjælper processen igang ved at stille spørgsmål, der genbesøger intentionen med kommunikationen og som skærper blikket for, hvordan kommunikatinen opleves 'i den anden ende'. Der er også en mødepakke med et samlet sæt af materialer for afholdelse af et forældremøde om brugen af Aula.

Materialerne og andet godt kan findes på Aulas hjemmeside her - følg linket nedenfor: